Wybory parlamentarne to spore wyzwanie organizacyjne, logistyczne i marketingowe. Za każdym razem kiedy otrzymuję zaproszenie do współuczestniczenia w tym procesie jest to bardzo mobilizuje do jeszcze lepszego wykonania swoich zadań. Tym razem była to pełna obsługa fotograficzna i wsparnie merytoryczne komitetu wyborczego KWW Mniejszość Niemiecka. 
Pierwszym i najpilniejszym zadaniem jest wykonanie zdjęć portretowych kandydatów do celów kampanii. Zdjęcia takie podlegają dość ścisłej konwencji ponieważ są wykorzystywane później w wielu różnych formatach reklamowych. Również ze względu na natężenie zajęć kandydatów ewentualne poprawki i dodatkowe zdjęcia są po prostu nie wykonalne logistycznie i należy maksymalnie wykorzystać dane nam w tym czasie możliwości zdjęciowe. 
Każde wydarzenie odbywające się w trakcie kampanii jest wykorzystywane sztabowo i potrzebuje odpowiedniej oprawy i szybkiego dostarczenia materiałów. Zarówno konwencja wyborcza jak i konferencje prasowe. 
Back to Top