Jednolite zdjęcia ponad 400 kandydatów na burmistrzów i radnych każdego szczebla w wyborach samorządowych nie są łatwą sprawą do realizacji. Biorąc pod uwagę logistykę projektu i krótki czas realizacji w reżimie kampanii wyborczej, należało cały proces zaplanować sprawnie i maksymalnie ujednolicić. Finalnie wykonano kilka tysięcy zdjęć w kilku zespołach w pełnej współpracy z Klientem. Moja firma oprócz koordynacji procesu wykonała fotografie ponad 200 osób. Cel udało się zrealizować w 100 procentach, co miało spory wpływ na korzystny wynik wyborów. W ocenie specjalistów od wizerunku KWW MN był najlepiej przygotowanym pod tym względem komitetem wyborczym, mimo okrojonych możliwości finansowych. 
Back to Top